ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่

อัตราค่าบริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่

การให้บริการ

ผู้มีอุปการคุณ

บุคคลภายใน/เด็กและเยาวชน

บุคคลภายนอก

รายครั้ง

รายเดือน

รายครั้ง

1

สระว่ายน้ำ

  ยกเว้นค่าบริการ

40 บาท

600 บาท

80 บาท

2

ห้องออกกำลังกาย

ยกเว้นค่าบริการ

30 บาท

450 บาท

50 บาท

     

ที่

การให้บริการ

ผู้มีอุปการคุณ

บุคคลภายใน/เด็กและเยาวชน

บุคคลภายนอก

1

สนามแบดมินตัน

ยกเว้นค่าบริการ

80 บาท/ชั่วโมง

120 บาท/ชั่วโมง

2

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

(1) ไม่เปิดไฟส่องสว่าง

(2) เปิดไฟส่องสว่าง

ยกเว้นค่าบริการ

(1) 200 บาท/ชั่วโมง

(2) 300 บาท/ชั่วโมง

(18.00 น. - 21.00 น.)

(1) 400 บาท/ชั่วโมง

(2) 600 บาท/ชั่วโมง

(18.00 น. - 21.00 น.)

อัตราค่าบริการด้านอาคารและสถานที่
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลำดับ

ประเภท

ความจุ

(ที่นั่ง)

ระยะเวลา

การใช้

ค่าบำรุง (รวมค่าสาธารณูปโภค)

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายในร่วมกับหน่วยงานภายนอก

หน่วยงานภายนอก

1

สนามเปตอง ภายนอกอาคาร

36

เต็มวัน

2,700

4,050

5,400

ครึ่งวัน

1,800

2,700

3,600

2

สนามวอลเล่บอล,บาสเก็ตบอล,ตระกร้อ 

(ภายนอกอาคาร)

50

เต็มวัน

3,000

4,500

6,000

ครึ่งวัน

2,000

3,000

4,000

3

สนามแบดมินตัน อาคารกีฬาเอนกประสงค์

50

เต็มวัน

5,550

8,325

11,100

ครึ่งวัน

3,700

5,550

7,400

4

สนามวอลเล่บอล อาคารกีฬาเอนกประสงค์

50

เต็มวัน

4,200

6,300

8,400

ครึ่งวัน

2,800

4,200

5,600

5

อาคารเอกนกประสงค์

200

เต็มวัน

16,200

24,300

32,400

ครึ่งวัน

10,800

16,200

21,600

6

อัฒจันทร์สนามฟุตบอล

(ผู้ใช้บริการน้อยกว่า 500 คน)

500

เต็มวัน

10,800

16,200

21,600

ครึ่งวัน

7,200

10,800

14,400

7

อัฒจันทร์สนามฟุตบอล

(ผู้ใช้บริการมากกว่า 500 คน)

1,000

เต็มวัน

21,750

32,625

43,500

ครึ่งวัน

14,500

21,750

29,000

8

อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

5,000

เต็มวัน

46,500

69,750

93,000

ครึ่งวัน

31,000

46,500

62,000

อัตราค่าชดใช้ความเสียหาย ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ

ประเภท

จำนวน

อัตราเรียกเก็บ (บาท)

1

ค่าทำบัตรสมาชิกใหม่ กรณีชำรุด/สูญหาย

1 ใบ

100

2

ลูกกุญแจตู้เก็บสัมภาระ

1 ดอก

100

3

พื้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 

1 ตารางเมตร

2,500

4

ไฟส่องสว่างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

1 ชุด

4,500

5

ความเสียหายอื่น ๆ

-

ไม่น้อยกว่าอัตราประเมิน