แนวปฏิบัติการใช้สนาม

การใช้สนามแบดมินตันและสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

วิธีการจอง

1. จองออนไลน์
   จันทร์ - ศุกร์ 10:00 - 12:00 น.
    เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13:00 - 15:00 น.

2. จองด้วยตัวเองที่สนามแบดมินตัน
   จันทร์ - ศุกร์ 13:00 - 20:00 น.
   เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 15:00 - 20:00 น.

*** การจองสนาม จะสมบูรณ์ เมื่อศูนย์กีฬาฯ ยืนยันการชำระเงินและบันทึกลงในตารางการใช้สนามแล้ว เท่านั้น ***
กติกาการจองสนามแบดมินตันและสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง* เท่านั้น ที่มีสิทธิ์จองสนามผ่านระบบออนไลน์ (บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบตารางการใช้สนามฯผ่านระบบออนไลน์และจองด้วยตัวเองที่สนามแบดมินตัน)
จองใช้ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

3. เปิดให้จอง วันต่อวันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้จองล่วงหน้า

4. กรณีจองออนไลน์ ผู้จองต้องโอนชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินภายใน 15 นาที
    ** หากเกินกำหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์**
    4.1 ผู้จองต้องแสดงตัว อย่างน้อย 10 นาที ก่อนถึงเวลาที่จองไว้ เพื่อการตรวจสอบ
    4.2 หากจองสนามแล้วไม่แสดงตัว ภายใน 10 นาที จะถือว่าสละสิทธิ์การใช้สนาม และจะไม่มีสิทธิ์จองสนาม เป็นเวลา 3 วัน
    4.3 สามารถยกเลิกการจองได้ โดยไม่ได้รับเงินคืน 
    (หากท่านไม่สามารถมาใช้สนามตามที่จองไว้ได้ โปรดยกเลิกการจองโดยเร็วที่สุด เพื่อให้สมาชิกท่านอื่นสามารถเข้าใช้สนามได้)
    (ยกเลิกการจอง โทร. 053-917-820-1)

อัตราค่าใช้สนามแบดมินตัน :
1. บุคคลภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : 80 บาท/ชั่วโมง
2. บุคคลภายนอก : 120 บาท/ชั่วโมง

 

อัตราค่าใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม :

1. บุคคลภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : 200 – 300 บาท/ชั่วโมง
    (18.00น. เป็นต้นไป ราคาชั่วโมงละ 300 บาท)
2. บุคคลภายนอก : 400-600 บาท/ชั่วโมง
    (18.00น. เป็นต้นไป ราคาชั่วโมงละ 600 บาท)

หมายเหตุ
*บุคคลภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายถึง นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร บุคลากร อดีตบุคลากร เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ และให้ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา/รหัสประจำตัวพนักงานเป็นหมายเลขสมาชิก