ติดต่อเรา

ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5391 7820 - 3
อีเมล sport-complex@mfu.ac.th

 

แจ้งเรื่องร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น