การแข่งขันกีฬาฟุตซอล MFU Futsal Cup 2022

หมวดหมู่ข่าว: sport-ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล MFU Futsal Cup 2022 จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักศึกษากับประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาฟุตซอล โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ 16 ทีม ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี มอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม All Star Arena 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม B&T Youngturk

รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และทีมน้องภูเขาและภูธาร

 |   |  64 ครั้ง