ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ , ชมรมกีฬากอล์ฟเยาวชนจังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดกิจกรรมการวัดองค์ประกอบร่างกายของนักกีฬา

หมวดหมู่ข่าว: sport-ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 มีนาคม 2565 

ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, ชมรมกีฬากอล์ฟเยาวชนจังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดกิจกรรมการวัดองค์ประกอบร่างกายของนักกีฬากอล์ฟเยาวชนจังหวัดเชียงราย

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการวัดองค์ประกอบของร่างกายนักกีฬาเพื่อวิเคราะห์และแปลผลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬาเพื่อที่จะสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปต่อยอดและพัฒนานักกีฬา เพื่อให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตต่อไป

 |   |  170 ครั้ง