ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องออกกำลังกาย MFU Muscle Inc. (MMI) มีการให้บริการตรวจวัดมวลไขมัน,มวลกล้ามเนื้อ และรายละเอียดอื่นๆ

Category: sport-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องออกกำลังกาย MFU Muscle Inc. (MMI) มีการให้บริการตรวจวัดมวลไขมัน,มวลกล้ามเนื้อ และรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งมีการให้คำแนะนำสำหรับการออกกำลังกาย โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ รายละเอียดวันและเวลาตามประกาศ

| writer Nopnarin Pinkam |