แจ้งการปิดให้บริการ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 14 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

Category: sport-ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการปิดให้บริการ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 14 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เนื่องด้วยในวันดังกล่าวเป็นวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 

Mae Fah Luang University Sports Center Notice of service closure

gym (fitness), badminton court, artificial grass football field and swimming pool

February 14, 2022 and February 28, 2022

On the occasion of the graduation day for the graduates of Mae Fah Luang University

| writer Nopnarin Pinkam |