แจ้งการเก็บค่าบริการห้องอออกกำลังกาย MFU Muscle Inc. (MMI) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

Category: sport-ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิดให้บริการห้องออกกำลังกาย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งเปิดให้ใช้บริการโดยไม่เสียค่าบริการ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และประชนทั่วไป ได้ทดลองใช้บริการและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ได้สิ้นสุดตามกำหนดระยะเวลาในการให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการแล้ว ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอแจ้งการเก็บค่าบริการห้องอออกกำลังกาย MFU Muscle Inc. (MMI)  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดอัตราค่าบริการตามประกาศ

| writer Nopnarin Pinkam |